INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR

doc. MUDr. M. Huorka, CSc.

prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.

doc. MUDr. Ľ. Jurgoš, Csc.

prof. MUDr. M. Lukáš, PhD.

prof. MUDr. J. Špičák, CSc.

prof. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

MUDr. E. Veseliny, PhD.

MUDr. M. Zakuciová

doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD.

MUDr. L. Gombošová, PhD.

PhDr. A. Ivanová

prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.

Bc. D. Katunská

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. L. Gombošová, PhD.

PhDr. A. Ivanová

prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.

Bc. D. Katunská

S. Sabová

Bc. Ľ. Simáková

MUDr. E. Veseliny, PhD.

MUDr. M. Zakuciová

KOORDINÁTOR

MUDr. Mária Zakuciová

I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP

Tr. SNP c. 1, 040 11 Košice

Tel./Fax: +421 55 640 35 10

e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Ing. Beáta Kapustová, +421 905 411 511 Tel.: +421 55 680 61 93

Fax: +421 55 680 61 56

e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

MIESTO KONANIA

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele (lekárska sekcia)

Hotel Ozón, Bardejovské Kúpele (sesterská sekcia)

PRIHLÁŠKY NA AKTÍVNU ÚČASŤ

Zasielajte najneskôr do 31. 07. 2019 elektronicky na e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

PRIHLÁŠKY NA PASÍVNU ÚČASŤ

Zasielajte najneskôr do 15. 08. 2019 - prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk

Registračný POPLATOK

Členovia SGS 30,- EUR
Nečlenovia SGS 50,- EUR
Sestry 10,- EUR

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU
Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

1. pracovný deň: 20. 09. 2018 piatok

Deň zaujímavých gastroenterologických kazuistík

2. pracovný deň: 21. 09. 2018 sobota

Téma: „Perianálna forma Crohnovej choroby“

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Ubytovanie od 19. 09. 2019  do 21. 09. 2019 v zariadeniach Bardejovských Kúpeľov zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba Dvojlôžková izba
Hotel Alexander ****
od 80,- EUR
od 110,- EUR
Hotel Ozón standard ***
od 69,- EUR
od 99,- EUR
Penzión Zornička***
od 42,- EUR
od 62,- EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH a raňajok.

Rezervácia ubytovania: do 15. 08. 2019 prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk

KREDITY

Podujatie bude zaradené do zoznamu kreditovaných podujatí. Účastníkom budú pridelené kredity.