INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR

doc. MUDr. P. Bánovčin, PhD.
prof. MUDr. T. Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. M. Huorka, CSc.
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. M. Lukáš, PhD.
MUDr. Ľ. Skladaný, PhD.
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová
doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. L. Gombošová, PhD.,
PhDr. A. Ivanová,
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.,
MUDr. M. Kaščák, PhD.,
Mgr. I. Olejárová,
Bc. Ľ. Simáková,
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová

KOORDINÁTOR

MUDr. Mária Zakuciová
I.interná klinika LF UPJŠ a UN LP
Tr. SNP č.1, 040 11 Košice
Tel./Fax: +421 55 640 35 10
e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová, +421 905 411 511
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

MIESTO KONANIA

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele (lekárska sekcia)
Hotel Ozón, Bardejovské Kúpele (sesterská sekcia)

PRIHLÁŠKY NA AKTÍVNU ÚČASŤ

Zasielajte najneskôr do 31.07.2022 elektronicky na e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

PRIHLÁŠKY NA PASÍVNU ÚČASŤ

Zasielajte najneskôr do 15.08.2022 formulár A alebo prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

1. pracovný deň: 09.09.2022 piatok

2. pracovný deň: 10.09 2022 sobota

Deň zaujímavých gastroenterologických kazuistík

Téma: „Ochorenia pečene a pankreasu“

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Členovia SGS

Nečlenovia SGS

Sestra člen

Sestra nečlen

30,- EUR
50,- EUR
10,- EUR
13,- EUR

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Ubytovanie od 08.09.2022 v zariadeniach Bardejovských Kúpeľov
Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba

Dvojlôžková izba

Hotel Alexander ****

od 85,- EUR
od 119,-EUR

Hotel Ozón ***

od 72,- EUR
od 99,- EUR
Penzión Zornička***
od 62,- EUR
od 84,- EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH a raňajok.
Rezervácia ubytovania: do 31.07.2022 prostredníctvom webových stránok
www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk

SPOLOČNÁ VEČERA

09.09.2022 piatok – Kúpeľná kolonáda, vstupné 20,- EUR/osoba

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU A UBYTOVANIA

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok a ubytovanie.

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Dĺžka prezentácie 10 min., diskusia na záver každého bloku
Tri najlepšie kazuistiky budú ocenené a prezentované v časopise
Gastroenterológia pre prax a Gastroenterologie a hepatologie

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Multimediálna projekcia (PC projekcia, DVD video projekcia).
Prezentácie môžete odovzdať na USB

KREDITY

Podujatie bude zaradené do zoznamu kreditovaných podujatí.Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.
Hodnota pridelených kreditov:
09. 09. 2022 - 8 kreditov
10. 09. 2022 - 3 kredity