INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR

doc. MUDr. M. Huorka, CSc.
prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. M. Lukáš, PhD.
prof. MUDr. T. Hlavatý, PhD.
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová
doc. MUDr. Z. Zelinková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. L. Gombošová, PhD.
PhDr. A. Ivanová
prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
Mgr. I. Olejárová
S. Sabová
Bc. Ľ. Simáková
MUDr. E. Veseliny, PhD.
MUDr. M. Zakuciová 

KOORDINÁTOR

MUDr. Mária Zakuciová
I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP
Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice
Tel./Fax: +421 55 640 35 10
e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Tel.: +421 905 411 511
Fax: +421 55 680 61 56
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

MIESTO KONANIA

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele (lekárska sekcia)

Hotel Ozón, Bardejovské Kúpele (sesterská sekcia)

PRIHLÁŠKY NA AKTÍVNU ÚČASŤ

Zasielajte najneskôr do 31. 07. 2021 elektronicky na e-mail: marikazakuciova@centrum.sk

PRIHLÁŠKY NA PASíVNU ÚČASŤ

Zasielajte najneskôr do 15. 08. 2021 - prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

1. pracovný deň: 10. 09. 2021 piatok
Deň zaujímavých gastroenterologických kazuistík

2. pracovný deň: 11. 09. 2021 sobota
Téma: „Novšie postupy v liečbe IBD – gastroenterologicko-chirurgický konsenzus“

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Členovia SGS
30,- EUR
Nečlenovia SGS
50,- EUR
Sestry
10,- EUR

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

Ubytovanie od 09. 09. 2021 v zariadeniach Bardejovských Kúpeľov

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

Uvedené ceny sú vrátane DPH a raňajok.

Rezervácia ubytovania: do 15. 08. 2021 prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Alexander ****
od 80,- EUR
od 110,- EUR
Hotel Ozón standard ***
od 69,- EUR
od 99,- EUR
Penzión Zornička***
od 42,- EUR
od 62,- EUR

SPOLOČENSKÝ VEČER

10. 09. 2021 piatok – Kúpeľná kolonáda, vstupné 20,- EUR/osoba

SPÔSOB ÚHRADY

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.hildebrandovedni.sk, www.progress.eu.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok a ubytovanie.