XXXVI. HILDEBRANDOVE BARDEJOVSKÉ GASTRO DNI 2023, Konferencia SGS

13. - 14. 9. 2024, Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Bc. Ivana Čižmárová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk