XXXVI. HILDEBRANDOVE BARDEJOVSKÉ GASTRO DNI 2023, Konferencia SGS

8. - 9. 9. 2023, Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Bc. Ivana Čižmárová
Telefón: +421 905 674 562


Registrácia online bola ukončená