Milé kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

v mene organizačného výboru Vás pozdravujem a predkladám 1. informáciu k XXXI. Hildebrandovým Bardejovským Gastroenterologickým dňom. Áno, naše spoločné podujatie už načalo svoju 4. dekádu, a nás veľmi teší, že si našlo svoje pevné miesto v kalendári odborných akcií organizovaných pod záštitou SGS. Aj tento rok zachovávame nezmenený termín a štruktúru podujatia. Prvý plánovaný deň, 8.9.2017, ponechávame tradične priestor mladým gastroenterológom na prezentáciu zaujímavých kazuistík, s dodatkom požiadavky na zaslanie abstraktu podľa rozhodnutia výboru SGS. Počas podujatia, ako zvyčajne, budú vyhodnotené tri najlepšie prezentované kazuistiky, ktoré budú následne aj finančne odmenené s možnosťou ich publikovania v odbornom časopise. Pre druhý plánovaný deň, 9.9.2017, sme zvolili netradičnú tému „Zlyhanie tenkého čreva“. Verím, že Vás táto téma zaujme a prednesené prednášky prinesú aj praktický výstup do našej praxe. V priebehu podujatia, či už v rámci odborných blokov podporených farmaceutickými spoločnosťami alebo osobitne, odznejú aj prednášky niektorých popredných Slovenských a Českých gastroenterológov.
Na osobné stretnutie v peknom prostredí Bardejovských Kúpeľov sa v mene organizačného výboru teší

Marika Zakuciová

Registrácia na kongres