Milé kolegyne a kolegovia,

pred nami sú XXXIII. Hildebrandove bardejovské gastroenterologické dni. Pred rokom sme oslávili jubileum 80r. života našich dvoch popredných gastroenterológov – pána prof. A. Vavrečku a pána primára Š. Šafára. Tieto dni sa budú niesť znova slávnostne a to pri príležitosti životného jubilea pána doc. Ľ. Jurgoša. Je pre nás veľkou cťou, že si vybral práve naše podujatie a my môžeme participovať na jeho realizácii. Pán docent Ľ. Jurgoš, PhD. počas svojho aktívneho života v SGS zastával funkciu hlavného odborníka a tri funkčné obdobia prezidenta SGS. Chceme akcentovať jeho odborný, spoločenský a hlavne ľudský potenciál, ktorý v jeho osobnosti dominuje. Náš program preto bude zameraný v týchto dimenziách.

Zachováme tradíciu, prvý pracovný deň 20. 9. 2019 bude patriť mladým gastroenterológom na prezentáciu kazuistík z ich každodennej praxe. Tri najlepšie kazuistiky budú odmenené finančne a autori budú mať možnosť publikovať ich práce v odbornom časopise. Druhý deň 21. 9. 2019, v prvom rannom bloku, budú mať priestor gastroenterológovia, „žiaci“, nášho jubilanta. V nasledujúcom bloku sme zvolili tému, ktorá je v manažmente IBD vždy problematická, a to „perianálna forma Crohnovej choroby“ z pohľadu nás gastroenterológov, ale aj chirurgov. Odznejú tu prednášky popredných slovenských a českých gastroenterológov a chirurgov.

Na stretnutie s vami sa v mene organizačného výboru teší

Marika Zakuciová

Registrácia na kongres